Ekologisk hållbarhet – Emma Lehtinen

← Arkitektur, visualisering och kommunikation

Detta examensarbetet är en studie baserat på två fallstudier av två byggföretag som verkar i Sverige, Norden, Europa och USA. Fallstudien handlar om att undersöka hur två byggföre- tag applicerar och översätter de globala målen i sin verksamhet & hur det fungerar praktiskt. Studien kommer att behandla begrepp som hållbarhet och ekologisk hållbarhet tillsammans med de globala målen. En intervju och analys av varje företags hemsida & hur företagen skriver om hållbarhet, de globala målen & hur dessa begrepp fungerar i företagens praktiska verksamhet. Företagen som ingår i fallstudierna är Peab AB & Skanska AB.

This thesis is a study based on two case studies of two construction companies operating in Sweden, the Nordic countries, Europe and USA. The case studies are about examining how two construction companies apply and translate the global goals into their operations and how they work in practice Each company’s website will be analyzed and it will be based on how the companies wri- te about sustainability, the global goals and how these concepts function and apply in the companies’ practical activities. The companies included in the case studies are Peab AB and Skanska AB.

PDF

Ekologisk hållbarhet

 

Emma Lehtinen

→  Email