Digital öppning: En annan landsbygd

Perfect for when you want to use just one icon as a vector on the desktop or in your own icon workflow.

Publiceras 27 mars 2021 kl 11:00

Välkommen till den digitala öppningen av En annan landsbygd – en utställning som lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag. Ta del av de medverkande projektens presentationer och ett spännande samtal om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar.

Genom att lyfta olika aktuella initiativ i södra Sverige vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen väcker samtidigt frågan om staden verkligen är svaret på hållbar utveckling, och kan lokala lösningar ge svar på globala problem.

Medverkande

Introduktion:
Malin Zimm, redaktör Arkitektur och Marja Lundgren, ARQ

Presentationer:
Egnahemsfabriken: Tinna Harling och Erik Berg
Uddebo småhusbyn: Caroline Bergman
Väveriet Uddebo: Liv Sonntag
Chalmers: Nils Björling och Ida Röstlund
Röstånga: Sara Ericsson och Victor Zaunders
Kvarnvik: Raymond van der Heijden
Bottna: Lena Falkheden och Paula Oksanen

Samtal:
Malin Zimm, moderator samtalar med Helena Bjarnegård, Marja Lundgren och Tinna Harling om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Läs mer om utställningen här ››


Utställningen En annan landsbygd är producerad av Rian designmuseum, där den visades våren 2020, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.