En annan landsbygd

En annan landsbygd är en utställning som lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag. Här samlar vi programaktiviteter som publiceras under utställningsperioden.

Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar.

Genom att lyfta olika aktuella initiativ i södra Sverige vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen väcker samtidigt frågan om staden verkligen är svaret på hållbar utveckling, och kan lokala lösningar ge svar på globala problem.

Läs mer om utställningen här ››

Digital öppning

Ta del av de medverkande projektens presentationer och ett spännande samtal om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Medverkande
00:00 – Introduktion Malin Zimm, redaktör Arkitektur och Marja Lundgren, ARQ
08:33 – Egnahemsfabriken: Tinna Harling och Erik Berg
25:17 – Uddebo Väveriet : Liv Sonntag
33:18 – Uddebo småhusbyn: Caroline Bergman
39:52 – Chalmers arkitektur: Nils Björling och Ida Röstlund
50:24 – Röstånga R:ekobyn: Sara Ericsson och Victor Zaunders
1:06:27 – Byns – DNA i Kvarnvik: Raymond van der Heijden
1:17:56 – Bottna: Lena Falkheden och Paula Oksanen
1:41:27 – Samtal: Malin Zimm, moderator samtalar med Helena Bjarnegård, Marja Lundgren och Tinna Harling om gestaltad livsmiljö på landsbygden.


Samtal om gestaltad livsmiljö på landsbygden

Malin Zimm, moderator, samtalar med Helena Bjarnegård, Marja Lundgren och Tinna Harling om gestaltad livsmiljö på landsbygden.

Medverkande
Malin Zimm, chefredaktör Arkitektur
Marja Lundgren, ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
Tinna Harling, arkitekt och projektledare för Egnahemsfabriken


Scenarier för hållbart byggande

Hör Pernilla Hagbert ge en presentation om forskningsprojektet ”Scenarier för hållbart byggande”

Mänskligheten lever idag över jordens tillgångar. Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att uppnå en hållbar framtid som inte bygger på nuvarande ekonomiska logik.

Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö och har deltagit i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande. I projektet har fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. Pernilla Hagbert ger en presentation av scenarierna och en sammanfattning av slutsatserna från projektet.


Healing Heritage

Perfect for when you want to use just one icon as a vector on the desktop or in your own icon workflow.

Publiceras 15 april 2021 kl 12:00

Hör arkitekten och skribenten Ylva Frid berätta om ”Healing Heritage” – ett projekt som utvecklar innovativa metoder för att läka förorenad kulturhistorisk miljö och samtidigt skapa nya typer av publika rum

Tillsammans med konstnärskollektivet Not Quite, RISE och Warm in the Winter i Fengersfors, Dalsland har Ylva Frid skapat ett projekt som utforskar kurerade landskap och landsbygdens offentliga rum. Projektet tilldelades stöd från forskningsrådet FORMAS under 2020.


Den första samhällsnivån

Publiceras 22 april 2021 kl 12:00

Digital föreläsning av Ulla Herlitz och Hans Arén om en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

Tillsammans är ledordet för Ulla Herlitz och Hans Arén som skrivit en idébok om lokal demokrati, ekonomi och planering. De vill lyfta fram att lokal samhällena har mycket att bidra med i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inte bara som producenter av mat, energi och rekreation utan också i arbetet med att stärka cirkulära ekonomiska kretslopp och medborgarnas inflytande och medskapande i den fysiska planeringen. Författarna menar att civilsamhället, näringslivet och det offentliga måste hitta nya samarbetsformer. I boken Den första samhällsnivån utvecklar de en modell för nya demokratiska sätt att arbeta tillsammans.

Kommande

Film: Den osynliga kontinenten
Av: Magnus Ljung, Liv Sonntag, Nils Björling
Publiceras: 29 april kl 12

Programserien för En annan landsbygd produceras av Form/Design Center och genomförs med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.
Utställningen är producerad av Rian designmuseum, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.