Bokrelease: The Nordic Report 01

Boksläpp av The Nordic Report 01 på Form/Design Center i Malmö den 28 februari 2019. Vi får ta del av en inspirerande föreläsning av Jacob Trollbäck och hans arbete med Agenda 2030 och Mål 12.

Vi hör även Helena Uesson (Form/Design Center) och Jonas Olsson (Arkdes) omarbetet med boken. The Nordic Report 01 lyfter fram goda exempel inom hållbar produktion och konsumtion i Norden. Boken ges ut av SUSTAINORDIC som är ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030.

Relaterat innehåll

SUSTAINORDIC: A Nordic Take on Sustainable Production & Consumption