Stadsbyggande som verktyg för stadsutveckling

Arkitekturfrukost arrangerad av Sveriges Arkitekter på Form/Design Center den 25 april 2019. Hör Johan Nilsson, stadsbyggnadschef Landskrona stad, berättarom stadsbyggande som verktyg för att vända en stads utveckling.

Johan Nilsson är utbildad planeringsarkitekt från Blekinge Tekniska Högskola och har arbetat i Landskrona stad sedan 2011, först som planarkitekt, därefter som planchef och sedan två år tillbaka som stadsbyggnadschef.