Arkitekturdagarna 2019

Arkitekturdagar från den 4–5 september 2019. Sveriges Arkitekter på Form/Design Center arrangerar två dagar som ska bredda diskussionen om framtidens arkitektur och arkitektens roll. Ett tiotal organisationer och nätverk i södra Sverige står för varsin timme i programmet som bland annat tar upp lek i staden, livsstilsförändringar och bostaden som rättighet.

Onsdag 4 september

Tre perspektiv på lek i staden
LEK!
Lansering: Arena Arkitektur och Gestaltad Livsmiljö
Boverket
Natur och Arkitektur
Nätverket Malmös Arkitekter
More than Enough: Architecture after Growth
ABAR Sveriges Arkitekter Skåne
Att kommunicera de mervärden som arkitekturen skapar för samhället
Akademisk Arkitektforening + Danske Arkitektvirksomheder
Nationella noder och regionala mötesplatser för gestaltad livsmiljö
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Metoder i arkitekturforskning och praktik
Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Torsdag 5 september

Samtal om stadsbyggnad och arkitekturpolitik
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Arkitektur i musiken
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center + LSt produktion
Stadsrum, digitalisering och upplevelse
Malmö universitet K3 Interaktionsdesign
Om konstens och naturens värden
Konstkiosk + Hovdala Vandringscentrum
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp

Bostaden som rättighet
Malmö stad
Fem omvärlds- och framtidsspaningar
Sveriges Arkitekters Akademier
Svensk träarkitektur i internationell kontext
Svenskt Trä